KINDEROEFENTHERAPIE

Kan uw kind niet goed meekomen tijdens de gymles of heeft het moeite met het leren fietsen of zwemmen? Valt uw kind vaak? Heeft uw zoon of dochter moeite met kleuren of schrijven? Dan kan kinderoefentherapie uitkomst bieden.

 

Wat is kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar/Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen maar ook aan moeite met kleuren en schrijven.


De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond!


Voor wie?

Heeft u twijfels over de motorische ontwikkeling van uw kind? Veel voorkomende indicaties en signalen bij kinderen vanaf 4 jaar staan hier voor u op een rij:
- Een trage of afwijkende motorische ontwikkeling op het gebied van evenwicht, grof motorische vaardigheid, balvaardigheid, fijn motorische vaardigheid, oog/handcoördinatie, schrijven, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie
- Angstig in bewegen en/of weinig exploratiegedrag
- Vaak vallen
- Onhandigheid
- Problemen in de motorische ontwikkeling kunnen samengaan met cognitieve en/of gedragsmatige problemen (bijv: ADHD, ADD, ASS, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie)

 

Wat doet de kinderoefentherapeut?
Bij de intake zal de kinderoefentherapeut met ouders en het kind, de hulpvraag in kaart brengen. Daarna wordt er een motorisch onderzoek gedaan. Op basis van het onderzoek en een kinderoefentherapeutische analyse wordt er beoordeeld of er een indicatie is voor kinderoefentherapie. Op basis van de hulpvraag en de resultaten uit het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. De kinderoefentherapeut bespreekt de bevindingen en maakt samen met de ouders het behandelplan compleet.

Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen. Aan ouders kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandelperiode wordt het motorisch functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met de ouders.