Kinderoefentherapie op school

Als leerkracht op school zie je heel veel kinderen op verschillende manieren motorische activiteiten uitvoeren. Deze activiteiten worden onderverdeeld in grofmotorische en fijnmotorische activiteiten. Voorbeelden van grofmotorische activiteiten zijn rennen, springen, klimmen en fietsen. Voorbeelden van fijnmotorische activiteiten zijn knippen, vouwen en schrijven.

Het motorisch functioneren hangt samen met het cognitief functioneren en het gedrag van kinderen. Het is daarom voor een leerkracht belangrijk om voldoende kennis over het motorisch functioneren van de kinderen uit de klas te hebben. Soms is het heel makkelijk te herkennen of een kind motorische problemen heeft, omdat een kind opvalt ten opzichte van klasgenoten, maar soms valt het gedrag minder goed op. Belangrijk is dus om te weten: Wanneer loopt een kind motorisch achter? Wat kan er in de klas gedaan worden? Wanneer is er extra begeleiding nodig? Op deze vragen kan een kinderoefentherapeut antwoord geven.  In contact met een IB'er en de leerkracht kan gezocht worden naar mogelijke aanpassingen.

Voordelen en nadelen

Wat we veel terug horen van leerkrachten en ouders, is dat men het fijn vindt dat het onder schooltijd kan. Zo kan er dichtbij de context geoefend worden en zijn de lijnen met het team kort. Tevens hoeft het kind geen (speel)afspraken na schooltijd af te zeggen en is helder wanneer de 'tijd om  te leren'  voorbij is. Als school uit is, zijn ze ook echt 'vrij'.

 

Wanneer een kind liever niet uit de klas wordt gehaald, vanwege leerproblemen of omdat ze het zelf niet fijn vinden, dan is er de mogelijkheid om aansluitend aan school af te spreken. 

Het contact met ouders verloopt anders dan in een reguliere praktijk. Doordat het halen en brengen wegvalt is er minder fysiek contact met de therapeut. Dit kan echter in goed overleg opgelost worden via digitaal contact. 

 

Motorische vaardigheden per leeftijdsgroep

Bij kleuters is het bewegen op het schoolplein en in de gymzaal belangrijk om te leren klimmen, klauteren, rennen, springen en fietsen. Ook oefenen ze het gooien en vangen met twee armen. In de klas zijn ze vaak druk bezig met knutselen, figuren maken en hun naam (na)schrijven. Dit gebeurt vaak door met zoveel mogelijk soorten materiaal en groot te werken.

Vanaf 5 à 6 jaar leren kinderen complexere taken waarbij verschillende ledematen (tegengesteld) met elkaar moeten samenwerken. Voorbeelden hiervan zijn leren zwemmen, veters strikken en eten met bestek. Ze leren ook dat ze de middellijn kunnen kruisen waardoor de voorkeurshand zich ontwikkelt. Ook schrijven is zo’n complexe vaardigheid.

Vanaf 7 jaar moeten kinderen de middellijn kunnen kruisen.

Veel leerkrachten hebben goed door wanneer kinderen moeite hebben met hun motorisch functioneren. Deze kinderen voeren de motorische activiteiten minder goed uit dan de andere kinderen uit de klas. Naast deze duidelijke motorische verschillen laten kinderen ook vaak ander gedrag zien. Afwachtend, angstig of vermijdend gedrag kan een signaal zijn voor een afwijkend motorisch functioneren.

 

Op dit moment is er kinderoefentherapie aanwezig op de volgende basisscholen:

- PCB De Bron in Bruchem

- Brede school de Schakel in Ammerzoden

- De Burcht in Aalst

- De Wielewaal in Haaften

- Goudenstein in Haaften

- Eben Haëzerschool in Waardenburg

Twijfel je aan het motorisch functioneren van een kind uit je klas? Neem dan contact met me op en dan kijk en denk ik met je mee!

 

Protocol kinderoefentherapie op school

Kinderoefentherapeuten zijn ook gevestigd binnen onderwijsinstellingen. Doordat de behandeling plaatsvindt binnen een onderwijsinstelling kunnen de motorische vaardigheden direct in de dagelijkse situatie van het kind worden aangeleerd. Denk hierbij aan de gymles, het buiten spelen en het schrijven in de klas. Ook is er een goede samenwerking met de leerkracht mogelijk en worden ouders betrokken bij het behandelproces.

De kinderoefentherapeut binnen een onderwijssetting werkt volgens het protocol kinderoefentherapie op scholen.

Meer lezen? Bekijk het volledige protocol

Vragen over kinderoefentherapie op scholen? Lijkt het je wat om kinderoefentherapie op school aan te bieden....Neem contact met ons op!