OEFENTHERAPIE CESAR

Bewegen met aandacht. Is dat wat u/jij al doet? Ieder mens heeft een unieke manier van bewegen. Deze ontstaat o.a. door een voorkeurshouding. Bedenk maar eens op welke manier je je armen over elkaar slaat of hoe je houding achter de pc is. Klachten kunnen voortkomen uit een houding of bewegingsstrategie die uit balans is gebracht. Dit kan o.a. gekomen zijn door een ongeval, ziekte, overbelasting of stress.

De oefentherapeut zorgt ervoor dat uw lichaam de juiste aandacht krijgt. Door te luisteren naar uw verhaal, onderzoek te doen en uw dagelijks leven in kaart te brengen, wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Samen gaan we de oorzaak van uw klachten aanpakken.

Goed bewegen kun je leren
De eerste stap in uw herstel is dat u inzicht krijgt in wát u doet en hoe u dat doet. Wanneer u zich bewust bent van uw beweeggedrag of uw houding is de gedragsverandering begonnen en bent u op weg naar een gezonde en juiste houding. Bij blijvende aandoeningen gaan we samen op zoek naar een manier om hiermee om te gaan en hoe we het lichaam zo optimaal mogelijk kunnen belasten.

Klachten
De oefentherapeut helpt bij:
- hoofdpijn en spanningsklachten
- arbeidsgerelateerde klachten
- rug- , nek- en bekkenklachten
- gewrichtsklachten: pols- arm- schouder, heup- knie- voet
- ademhalingsklachten: hyperventilatie
- motorische klachten
- incontinentie klachten
- chronische aandoeningen of reumatische aandoeningen: artrose, fibromyalgie
- klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat: scoliose

Werkwijze
De twee doelen die tijdens de behandeling centraal staan zijn: gedragsverandering en zelfredzaamheid. Bij de start van het behandeltraject zal de oefentherapeut voornamelijk de leiding nemen als uw persoonlijke coach. Dit gebeurt door oefeningen mee te geven voor thuis, houdingsadviezen te geven en mee te denken in de balans tussen belasting en belastbaarheid of hulpmiddelen. Gedurende het behandeltraject zal u als cliënt steeds meer de rol van de therapeut overnemen, waardoor u in staat bent om uzelf te coachen en uw houding zelfstandig kunt aanpassen. Wanneer u de kennis en vaardigheden hebt aangeleerd zullen klachten langer wegblijven, omdat u de klachten zelfstandig kunt voorkomen. Uw gedrag is veranderd en u bent zelfredzaam om klachten te voorkomen/verminderen.